Zdravotnické zařízení pro fyzioterapii dětí a dospělých v Liberci. Poradna pro vývoj a rehabilitaci dětí.

V rehabilitaci se pohybuji již přes 15 let. Absolvovala jsem hodně kurzů a učila se mnoho rehabilitačních technik. Pro svou praxi jsem si kromě Kraniosakrální terapie vybrala:

 1. Vojtovu metodu,
 2. Kineziotaping,
 3. Synergickou reflexní terapii a
 4. Reflexní lymfatickou masáž na plosce nohy.

Toto jsou metody, které jsou komplexní, velmi účinné a dobře se mi s nimi pracuje.

Vojtova metoda

Vojtova metoda neboli reflexní terapie podle Vojty vyvinuta dětským neurologem Prof. MUDr. Vojtou na začátku padesátých let dvacátého století. Podstatou je nácvik základního pohybového stereotypu - pohybu vpřed.

Základ metody tvoří dva koordinační celky pohybu vpřed. První, v poloze na břiše, nazvaný jako reflexní plazení a druhý, aktivovaný v poloze na zádech a na boku, reflexní otáčení. Oba jsou výbavné jen z určité polohy a jen pod určitou stimulací. Jsou vrozené a existují v předem připraveném programu centrální nervové soustavy. Globální vzory reflexního plazení a otáčení obsahují svalové souhry, dílčí vzory motorické ontogeneze, které vedou ke zdravému motorickému vývoji. Stimulací se aktivuje kosterní svalovina, obličejové svaly, okohybné svaly, funkce vnitřních orgánů a dýchaní.

Tato pohybová terapie je vhodná jak pro novorozence, kojence a malé děti, ale také pro dospívající a dospělé. Ošetření trvá 10 až 30 minut, u dětí se opakuje 3-5krát denně, u dospělých 1krát denně. Velký podíl na této léčbě přejímají rodiče, kteří provádějí terapii denně.

Indikace:

 •     ADHD syndrom
 •     Akutní bolest páteře
 •     Bolest hlavy vertebrogenního původu
 •     DMO - dětská mozková obrna
 •     Chronická bolest páteře
 •     Opožděný psychomotorický vývoj
 •     Poporodní parézy brachiálního plexu
 •     Předčasně narozené děti
 •     Respirační obtíže
 •     Skolióza páteře
 •     Stav po cévní mozkové příhodě
 •     Stav po operací kyčle, kolene
 •     Stav po operaci páteře
 •     Vrozená luxace kyčelního kloubu

Více o Vojtově technice se dočtete zde.