Zdravotnické zařízení pro fyzioterapii dětí a dospělých v Liberci. Poradna pro vývoj a rehabilitaci dětí.

Poradna pro psychomotorický vývoj dítěte do 1 roku 

Pojem psychomotorika představuje v tom nejširším slova smyslu úzké spojení psychiky (duševních procesů) a motoriky (tělesných procesů, pohyb). Poukazuje tedy na těsnou souvislost psychického a motorického prožívání. Už od antického Řecka se traduje známé úsloví „Ve zdravém těle, zdravý duch.“. Pohyb představuje jednu ze základních složek udržení si zdraví, jak po fyzické, tak i po psychické a sociální stránce.

Každé dítě je jedinečné a originální a přesně takový je i jeho psychomotorický vývoj. Při hodnocení vývoje je nutné vzít v úvahu všechny okolnosti a drobnosti, které vývoj provázejí. Je zde mnoho vlivů, které vývoj výrazným způsobem ovlivňují. Jedná se např. o vlivy dědičné, způsob každodenního handlingu tedy nošení dítěte, oblékání, přebalování, krmení atd. Existují zde však určité zákonitosti, kterými se vývoj zdravého děťátka řídí a podle kterých je možné rozpoznat individuální rozdíly ve vývoji a nebo odchylky od typického vývoje. 

Zasádní je první rok života dítěte. Tempo je velmi individuální. Existují sice tabulky motorického vývoje, ale je třeba mít na paměti, že přirozený fyziologický rozdíl dosažení vývojových milníků je plus mínus až 2 měsíce

Jak podpořit motorický vývoj dítěte?

Základním pravidlem je, že dítě nikdy nedáváme do vyšších poloh pokud se do nich samo nedostane a udrží se v nich. Takže neposazujeme, nestavíme ani nevodíme za ruce. Také dítě nenosíme ve svislé poloze, dokud samo nesedí. Je mnoho dalších poloh, jak dítě nosit, aby bylo navíc aktivní.

Dále nikdy nepoužíváme pomůcky jako jsou pasivní chodítka, hopsadla, klokanky a "plovací kruh" baby ring z důvodu nevhodné polohy miminka a přetěžování jeho pohybového aparátu. Opakováním nevhodné činnosti se fixují špatné pohybové vzorce a následkem bývají v pozdějším věku skoliózy, bolesti zad či hlavy, dýchací obtíže (kvůli zablokovaným žebrům), problémy s kyčlemi, pánví, negativně ovlivněna může být i budoucí plodnost. Miminko z podložky zvedáme vhodnými způsoby, na rukách ho nosíme v pozicích odpovídajících jeho věku a aktuálnímu stavu motorického vývoje, na nošení můžeme používat i ergonomické pomůcky (na malá miminka jsou nejvhodnější správně uvázané šátky, později lze využít i ergonomická nosítka), klokanky jsou z více důvodů pro nošení jakkoliv starých dětí naprosto nevhodné.

Co dělat pokud  se dítě nevyvíjí ideálně?

Rodiče, věřte svým očím a intuici. Pokud se Vám něco nezdá ohledně vývoje Vašeho dítěte, začněte jednat. Důležitá je totiž zejména kvalita pohybu než kvantita. Tedy ne co už umí, ale jak to umí. Nejdůležitější vývojové období je do věku 15 měsíců. Pokud si dítě již od kojeneckého věku zafixuje nekvalitní pohybové vzory nebo dokonce náhradní, jen těžce se jich bude v budoucnu zbavovat. Požádejte pediatra o kontrolu a také můžete přijít do psychomotorické poradny, jako je třeba Studnice. Tam na Vás čeká specialista, který  dítě zkontroluje a většinou má na dítko dostatek času (30 - 60 min). Důležité vodítko pro sledování kvality vývoje je spontánní motorika (pohyb) dítěte bez oblečení, jeho reflexy a reakce. 

Pokud dítko bude vykazovat nějakou disharmonii ve vývoji, ve Studnici obdržíte soubor cviků, radu jak dítě nosit, zvedat, jak ho uklidnit. Pokud by vývoj dítěte vyžadoval větší zásah, tedy rehabilitaci, vybereme pro něj tu nevhodnější.

Ve Studnici si můžete také zkusit zabalit své dítko do péřové polovysypané peřinky, která je důležitou součástí spokojeného a zdravého vývoje miminka. Také si ji s polštářkem můžete zakoupit.

Motorický vývoj dítěte

10 kroků jak naučit dítě lézt

Pomůcky pro spokojené miminko