Zdravotnické zařízení pro fyzioterapii dětí a dospělých v Liberci. Poradna pro vývoj a rehabilitaci dětí.

Hipoterapie

Nedávno jsem dostala otázku: "Proč je hipoterapie tak účinná a výjimečná? Proč třeba nejezdíte na jiných zvířatech?" Jsem za ní moc ráda, uvědomila jsem si, že jako fyzioterapeut s rozsáhlým výcvikem v dalších rehabilitačních metodách, hipoterapie je stále pro mě na prvním místě. Proč? 

Kůň svým pohybem hřbetu učí děti s pohybovými problémy plazit, lézt a chodit. Učí je sedět, klečet a stát. Učí je jak provést cílený pohyb koordinovaně a v rovnováze - jiné zvíře tento pohyb nemá. Kůň dopřeje dětem pobyt venku, v příjemném prostředí a můžou si hladit jeho teplou srst. Děti to vůbec neberou jako povinné cvičení, ale jako zábavu. Pro hodně klientů je to jediná pohybová aktivita, na kterou se těší a můžou se jí pochlubit svému okolí.

Hipoterapie je pro svou komplexnost a kombinaci cíleného cvičení s radostí pro mě stále nepřekonatelná.

Jak hipoterapie funguje?

Hipoterapie je součástí hiporehabilitace a fyzioterapeutická metoda, která probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta či ergoterapeuta. Jedinečnost této terapie spočívá ve využití trojrozměrného pohybu hřbetu koně v kroku. Hipoterapie se může aplikovat při většině pohybových poruch, kombinovaných postiženích:

  •    Opožděný psychomotorický vývoj
  •    Dětská mozková obrna
  •    Autismus
  •    Genetické vady
  •    Poruchy chůze
  •    Vadné držení těla
  •    Skoliózy
  •    Stavy po úrazech, mozkových příhodách a další

Děti, které měly problémový vývoj během těhotenství, komplikovaný příchod na svět nebo potřebují pomoc vyrovnat se s poúrazovým stavem a genetickou vadou, většinou čeká náročná rehabilitace. Několikrát denně jsou cvičeny na rehabilitačních stolech v jim nepříjemných a někdy i bolestivých pozicích.  Tyto děti také tráví většinu volného času doma a ve speciálních zařízeních. Pokud jim rodiče do jejich programu zařadí hipoterapii, mají zajištěnou velmi účinnou, nenásilnou a atraktivní metodu fyzioterapie v přírodě a v kontaktu se zvířetem – koněm.

Nabízíme hipoterapii pro děti od 3 měsíců věku ve formě:

Hiporehabilitační služby provádím se spolupráci se Sdružením Svítání v Tanvaldě.

Hiporebilitace ve Snídani s Novou

Hipoterapie s miminky - Miminka na koni aneb Hiporehabilitace pomáhá i nejmenším! – Rodina.cz – 05/2014

Seznam hiporehabilitačních středisek v ČR najdete zde.